מרץ
21

חובות הדיווח של חברה פרטית

  • Author: adtlaw
  • Category: חדשות ומאמרים
image
בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999 (להלן: "תקנות הדיווח") מחויבת כל חברה פרטית הרשומה בישראל במשלוח דיווחים שוטפים לרשם החברות בגין פעולות שונות בהן היא נוקטת וכן בדיווח שנתי מפורט
פברואר
23

אופציות לעובדים

  • Author: adtlaw
  • Category:
image
בשני העשורים אחרונים גדל השימוש שעושים עסקים וחברות במנגנונים אלטרנטיביים לתגמול עובדים, כלומר שאינם שכר עבודה, עמלה או בונוס. פרקטיקה זו נפוצה בעיקר בחברות הייטק וחברות הזנק (Startups) כאשר מנגנון התגמול האלטרנטיבי השכיח ביותר הוא הענקת אופציות למניות החברה לעובדים.   מהי אופציה
פברואר
15

מס רכישה 2015

  • Author: adtlaw
  • Category: חדשות ומאמרים
image
ברשימה זו נביא את הסכומים המעודכנים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, לרבות מדרגות מס הרכישה העדכניות) לשנת המס 2015 (בהתאם הוראת ביצוע 1/2015):   מס רכישה   א. דירת מגורים יחידה   1. על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס; 2. על חלק השווי העולה על 1,568
מרץ
18

ההליך הנזיקי כחלופה או השלמה להליך הפלילי

  • Author: adtlaw
  • Category:
image
 הדרך לשיקום לאחר אירוע של תקיפה מינית, או תקיפה מכל סוג שהוא הנה ארוכה ורצופת מכשולים, רגשיים נפשיים, פיסיים, וכלכליים, ועל כן מחייבת היא עזרה נפשית המהווה נדבך חשוב בהליך השיקום, אלא שלעזרה הנפשית נלווה נטל כלכלי, ועל כן חשוב לתת את הדעת לכך שנדרשת גם יכולת כלכלית לממן את הליך הטיפו
נובמבר
05

מס רכישה

  • Author: admin
  • Category: חדשות ומאמרים
image
מס רכישה 2014 לאחרונה במסגרת חוק ההסדרים הועבר תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר הכניס מספר שינויים מהותיים במשטר המס החל על רכישה ומכירה של נכסי מקרקעין בכלל ועל דירות מגורים בפרט. סקירה ממצה של התיקונים והשינויים אשר הביא עימו תיקון מס' 76 תובא בעדכון/פוסט הבא.  ברשימה זו נביא את