תביעות נזיקיות בגין הפרת זכויות אדם ופגיעה בשוויון

עו"ד אלוני-דוידוב רואה חשיבות גדולה בהגנה ובקידום זכויות אדם, בפרט בהגנה על קבוצות באוכלוסיה המופלות באופן שיטתי, והינה מעורכות הדין הראשונות העושות שימוש בתביעות נזיקיות לצורך הגנה על זכויות אדם.

בתחום זה משלבת עו"ד אלוני דוידוב את הניסיון והידע שרכשה באקדמיה ובטיפול השוטף בתביעות.

בין המקרים בהם מטפלת עו"ד אלוני דוידוב:

  • אפליה במתן שרותי רפואה – הן בהנגשתם והן באיכותם.
  • אפליה באספקת שרותים ממשלתיים כגון חינוך ורווחה.
  • אכיפה סלקטיבית של החוק והפעלת כוח בלתי סביר.
  • פגיעה בזכותם של תושבי המדינה לביטחון אישי.

לצורך קידום מטרות אלה פועלת עו"ד אלוני-דוידוב עם שורה של ארגונים חברתיים, ובהם "האגודה לזכויות האזרח", "רופאים לזכויות אדם", "איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית", עמותת טבקה ועוד.