יוני
08

מאגרי מידע – תובענות ייצוגיות לפי חוק הגנת הפרטיות\\ עו"ד נמרוד טאובר

image

אנו חיים בעיצומה של מהפכת מידע שאת המימדים שלה קשה לתפוס. ההתפתחויות הטכנולוגיות מאפשרות היום לגופים עסקיים ליצור קשר עם קהל לקוחות, קיימים ופוטנציאליים כאחד, בקלות רבה ובשבריר מהעלויות שנדרשו לכך בעבר.

 

לאור האמור, ישנה חשיבות מכרעת עבור עסקים לפעול תוך מודעות מלאה לרגולציה החולשת על תחום זה, במטרה לבצע שימוש מסחרי במאגרי המידע וברשימות הדיוור שלהם מחד, ומאידך – להיות מוגנים היטב ולהבין מה הן החשיפות המשפטיות והסיכונים הפוטנציאליים בתחום זה.

 

בישראל חולשים על תחום זה שני חוקים:

הראשון, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, אשר במסגרת פרק ב' לחוק  ("הגנה על הפרטיות במאגרי מידע") נקבעו הוראות לגבי טיפול במאגרי מידע, לרבות חובת רישום של מאגרי מידע מסוימים אצל רשם מאגרי המידע הפועל במסגרת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים.

בשל מאפיינים אלו, חוק זה נקרא גם לא פעם חוק מאגרי מידע.

השני הינו חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 אשר בסעיף 30א לחוק קובע את האיסור על משלוח פרסומות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית (דוא"ל) או הודעת מסר קצר (SMSS), בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת.

 

הערכות נכונה של גופיים עסקיים עוד בטרם איסוף המידע בפועל, על ידי תכנון נכון של סוגי המידע הנדרש, קבלת הסכמות הנכונות הן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות והן בהתאם לחוק התקשורת – הינן בעלי חשיבות עליונה ביחוד לאור הסנקציות הקבועות בחוקים אלו.

 

מעל לסנקציות אלו, מרחפת הסכנה האמיתית בהתנהלות לא מושכלת בתחום זה והיא התובענה הייצוגית. תחום זה תופס תאוצה בשנים האחרונות ואנו עדים לאינפלציה במספר התובענות הייצוגיות המוגשות כנגד עסקים בגין הפרה של חוק התקשרות. תובענות אלו מוגשות על סכומים אדירים שנעים בין כמה מיליוני שקלים לעשרות מיליוני שקלים.

 

בעוד שעד לאחרונה כל התובענות הייצוגיות התרכזו בתביעות לפי חוק הספאם הרי שלאחרונה  הוגשה תובענה ייצוגית כנגד חברת נטוויז'ן בגין הפרה של חובת מתן זכות העיון במידע השמור במאגרי המידע של החברה על לקוחותיה.

 

תובענה ייצוגית זו מתחברת למגמה אותה מוביל ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים –רמו"ט, אשר היינה הרגולטור של הפרטיות בישראל הגברת מאמצי החקירה ואכיפה כנגד חברות ביחוד בתחום אבטחת המידע והשמירה על הסודיות  ויתר החובות של בעל מאגר מידע בהתאם לחוק.

 

רשתות חברתיות